Dispensatie studie – deel 9 (Dispensatie 3)

Home/Dispensatie studie – deel 9

Dispensatie 3 – Dispensatie studie – deel 9

Dispensatie 3. De wet en de profeten tot Johannes de Doper. (Matthew 11:13, Luke 16:16)

Onder de wet, het volk Israël.

Redding is door werken en geloof.

Verschillende dispensaties

Een goed begrip van de Bijbel is VEREIST “rightly dividing the word of truth”. (2 Timothy 2:15) Wij geloven in 7 belangrijke ‘dispensaties’. (Het woord “dispensation“ komt voor in 1 Corinthians 9:17, Ephesians 1:10, 3:2, Colossians 1:25) Deze dispensaties zijn;

1. De tuin van Eden. (Genesis 1:1 tot en met Genesis 3:7)

2. De val van Adam en Eva (Genesis 3:7-24) tot het geven van de wet aan Mozes. (Exodus 20)

3. De wet en de profeten tot Johannes de Doper. (Matthew 11:13, Luke 16:16)

4. The “gospel of the kingdom” (evangelie van het koninkrijk) wordt gepredikt tussen de tijd van Johannes de Doper en de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus. De twee koninkrijken die in deze periode aan de Joden werden gepresenteerd, waren the kingdom of heaven (het koninkrijk der hemel) dat een fysiek, letterlijk, aards koninkrijk is. (Matthew 11:12) Het andere gepredikte koninkrijk was the kingdom of God (het koninkrijk van God). Dit is een GEESTELIJK koninkrijk. (Luke 17:20-21, Romans 14:17) Het evangelie van het koninkrijk (The ‘gospel of the kingdom’) werd gepredikt omdat de Koning der koningen (De Heer Jezus Christus) op dat moment fysiek op aarde was.

5. De kruisiging, tot de opnamen van het lichaam van Christus. (1 Corinthians 15:51-58, 1 Thessalonians 4:16-18) Het boek Handelingen (acts) beschrijft de vorming van de Christelijke gemeente en de ontwikkeling van ons huidige evangelie dat aan de apostel Paulus is geopenbaard. (Romans 2:16, 16:25-26, 2 Timothy 2:8) De Bijbel leert dat het evangelie eerst tot de Joden werd gepredikt (Romans 1:16) en omdat de Joden een teken nodig hebben (1 Corinthians 1:22) kregen de vroege apostelen speciale ‘tekengeschenken’ om het evangelie van Jezus Christus te bevestigen (Mark 16:9-20, Acts 2). Toen Paulus het evangelie naar de heidenen begon te brengen, waren de tekengeschenken niet langer nodig omdat de Bijbel zegt dat: “….the Greeks seek after wisdom.” (1 Corinthians 1:22)

Wij geloven NIET in de ketterse leer van “hyper-dispensationalisme”. (Stam, Bullinger, Moore, etc.) De Bijbel leert duidelijk dat Paulus deel uitmaakte van hetzelfde lichaam van gelovigen waar Petrus, Johannes, Mattheus, Marcus en Lucas deel van uitmaakten. Het evangelie dat we vandaag verkondigen, werd niet volledig geopenbaard totdat Paulus verscheen, MAAR dat betekent niet dat de andere apostelen geen deel uitmaakten van hetzelfde lichaam van Christus waar wij vandaag de dag deel van uitmaken. Paulus verklaarde in Romans 16:7 dat er gelovigen waren “in Christus” VOORDAT hijzelf gered was. Om te zeggen dat er twee lichamen van Christus zijn (kruisiging tot Paulus, en van Paulus tot aan de de opname) toont een grote mate van onwetendheid van de schrift.

6. De opname van het lichaam van Christus (1 Corinthians 15:51-58,
1 Thessalonians 4:16-18) tot de wederkomst van Jezus Christus. (Matthew 24:29-41, Revelation 19:11-21) Deze periode die bekend staat als the “great tribulation” of in het Nederlands de “grote verdrukking” (Matthew 24:21) en ook als the “time of Jacob’s trouble” (tijd van Jakobs benauwdheid / problemen) (Jeremiah 30:7) zal ongeveer 7 jaar duren. In deze periode is redding gebaseerd op geloof EN werken. (James 2:14-26, Revelation 14:12) Tijdens de verdrukking zal IEDEREEN die het merkteken van het beest aanneemt en zijn beeld aanbidt, zijn redding verliezen en het NOOIT meer terug kunnen krijgen. (Hebrews 3:14, 6:4-6, 10:26-27, Revelation 14:9-11)

7. Het duizendjarig koninkrijk van Jezus Christus op deze aarde (Revelation 20:4-6), zal de laatste dispensatie zijn. Redding wordt bereikt door WERKEN. (Matthew 5) Er is geen geloof verbonden met deze dispensatie omdat Jezus Christus zichtbaar zal zijn voor iedereen op aarde. (Zechariah 12:10 en 13:1-6)

Het extreme belang van het duidelijk definiëren van de bovengenoemde dispensaties, kan niet genoeg worden benadrukt. Bijna ALLE valse doctrine die vandaag wordt onderwezen, is een direct gevolg van hen die het woord NIET correct verdelen “rightly dividing the word of truth”. De enorme verscheidenheid aan ‘Christenen’ komt vooral voort uit het niet begrijpen van de verschillende dispensaties.

Nieuwe videos

Van full-time naar part-time ministrie? Donatie verzoek

Van full-time naar part-time ministrie? Donatie verzoek

Huwelijksdekking Deel 10 — Daten voor christenen? Tips, de ontmoeting en kennismaking

Huwelijksdekking Deel 10 — Daten voor christenen? Tips, de ontmoeting en kennismaking

Nieuw boekje – The Philippian Jailer – Acts 16 9-40

Nieuw boekje – The Philippian Jailer – Acts 16 9-40

{"slide_show":"1","slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"5700","speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Ontvang video updates in je inbox.