Dispensatie studie – Deel 12 (Dispensatie 5)

Omschrijving:

(Dispensatie 5) Dispensatie studie – deel 12

De kerk dispensatie

We leven vandaag in dispensatie 5, dit is onze dispensatie.

5. De kruisiging, tot de opnamen van het lichaam van Christus. (1 Corinthians 15:51-58, 1 Thessalonians 4:16-18)

Het boek Handelingen (acts) beschrijft de vorming van de Christelijke gemeente en de ontwikkeling van ons huidige evangelie dat aan de apostel Paulus is geopenbaard. (Romans 2:16, 16:25-26, 2 Timothy 2:8) De Bijbel leert dat het evangelie eerst tot de Joden werd gepredikt (Romans 1:16) en omdat de Joden een teken nodig hebben (1 Corinthians 1:22) kregen de vroege apostelen speciale ‘tekengeschenken’ om het evangelie van Jezus Christus te bevestigen (Mark 16:9-20, Acts 2). Toen Paulus het evangelie naar de heidenen begon te brengen, waren de tekengeschenken niet langer nodig omdat de Bijbel zegt dat: “….the Greeks seek after wisdom.” (1 Corinthians 1:22, Hebrews 2:3-4) Wij denken dat deze tekenen langzaam afnamen, zoals we kunnen zien als je het Nieuwe Testament leest bijvoorbeeld: 2 Timothy 4:20. Wij geloven nog steeds dat God vandaag de dag wonderen kan doen als Hij dat wil, zoals het genezen van een persoon of een openbaring geven, of dat Hij een Christen beschermen kan voor een gevaar, maar niet per direct afgedwongen waar en waneer dan ook door de geboden en wil van mensen. Met andere woorden, God heeft de controle over zulke dingen en niet wij. Pas op voor toneel bij mensen die dit soort gaven faken omdat ze dit zelf zo graag willen.

Wij geloven net in de ketterse leer van “hyper-dispensationalisme”. (Stam, Bullinger, Moore, etc.) De Bijbel leert duidelijk dat Paulus deel uitmaakte van hetzelfde lichaam van gelovigen waar Petrus, Johannes, Mattheus, Marcus en Lucas deel van uitmaakten. Het evangelie dat we vandaag verkondigen, werd niet volledig geopenbaard totdat Paulus verscheen, maar dat betekent niet dat de andere apostelen geen deel uitmaakten van hetzelfde lichaam van Christus waar wij vandaag de dag deel van uitmaken. Paulus verklaarde in Romans 16:7 dat er gelovigen waren “in Christus” voordat hijzelf gered was. Om te zeggen dat er twee lichamen van Christus zijn (kruisiging tot Paulus, en van Paulus tot aan de de opname) toont een grote mate van onwetendheid van de schrift.

Ontvang video updates in je inbox.