Vaccinatie informatie voor Christenen

https://stichtingvaccinvrij.nl

Bekijk deze bovengenoemde website van Stichting Vaccinvrij.

Christelijke informatie:

Christenen behoren niet te vaccineren aangezien hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest, (1 Corinthians 6:19) God woont in ons en wij behoren ons lichaam goed te verzorgen. Ook horen wij ons DNA niet te veranderen wat vaccins tegenwoordig wel doen door middel van genetisch gemodificeerde cellen, ‘mRNA’.

God heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld en dat behoren wij niet te veranderen.

God onze schepper heeft ons een mond gegeven om gezonde voeding mee te eten en schoon water mee te drinken, om ons daarmee te wassen en dingen te reinigen. Hij heeft ons geen lichaam gegeven om mee te knoeien of knutselen, God heeft ons wonderbaarlijk gemaakt en daar hoeven wij niets aan veranderen. (Psalm 139:14)

Ook het feit dat Vaccins zijn gemaakt op geaborteerde baby’s (abortus) moet jou als Christen aan het nadenken zetten. (Jeremiah 1:5, Psalm 127:3) En ook al staat dit niet op de ingrediëntenlijst, het is een feit en is toegepast bij het maken van veel vaccins. Het is al lange tijd gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde foetussen. Die cellijnen worden onder meer aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38. Deze ‘menselijke diploïde’ cellen zitten niet alleen in het (water)pokkenvaccin Varivax, maar ook in onder andere Twinrix (hepatitis A/B) en ProQuad (MMRV:mazelen, bof, rode hond, waterpokken; in Nederland BMR genoemd, zonder de toevoeging waterpokken).

Vaccineren is volgens de Bijbel een zonde, ik adviseer om hier goed naar te kijken en meer onderzoek te doen met wat er gaande is omtrent dit alles.

In dit vers staat duidelijk:

Mark 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

Zij die gezond zijn hebben geen dokter van node.

Romans 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

1 Corinthians 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Psalms 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

Luke 14:25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them, Luke 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Luke 14:27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

1 Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

Psalm 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

Verzen die bewijzen dat een christen GEEN vaccin kan nemen.

Mark 2:17a zegt, ”When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick:”
- Let op het verschil tussen iemand die gezond (heel) is en iemand die ZIEK is. Gezonde mensen hoeven NIET “voorbehandeld” te worden met een ziekte, om de ziekte niet te krijgen.
1 Corinthians 3:16-17 ”Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.”

– ALLE Vaccins bevatten giftige “adjuvantia” zoals kwik (thimerosal), formaldehyde, aluminium, propyleenglycol en vele andere. De King James Bijbel geeft NUL toestemming om gifstoffen met een naald in het lichaam te injecteren.
Psalms 139:14 ”I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.”

Ons lichaam is perfect in staat om elke ziekte te bestrijden ALS we in goede gezondheid verkeren en ons immuunsysteem correct functioneert. Het is aan elk individu om voor zijn lichaam te zorgen dat hem door de Almachtige God is gegeven, en niemand heeft het recht om om welke reden dan ook de controle van het lichaam van een ander over te nemen.

Nederlandse grondwet:

Artikel 6

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 10 
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Artikel 12

1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.

2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.

Romans 13:3 ”For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:”

Bijbelgelovige Christenen hoeven zich alleen te onderwerpen aan GOEDE heersers die wetten aannemen die geen TERREUR bij onschuldige mensen brengen. Gedwongen vaccinatie is een van de grootste manieren om TERREUR te brengen bij mensen die niet ziek zijn en die werkelijk geloven dat God elke ziekte kan genezen.

Acts 5:29 ”Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.’’


Ik kies ervoor om God en zijn geschreven woord te gehoorzamen.

Hieronder vindt je extra links naar websites om jezelf te informeren:

https://winepressnews.com

https://www.kingjamesvideoministries.com

https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19/

1 Corinthians 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Psalms 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

Jezus Christus, de bijbel, geloof, Christelijk, Christen, Christenen, de Bijbel
Vaccineren, vaccins