Website links en aankoopadviezen

Zeven adviezen om persoonlijk tot de waarheid te komen, zonder de tussenkomst van anderen.

Klik op een advies voor meer informatie:

1.

King James Bible 1611

(KJV 1611)

Zonder de Apocriefen, en zorg dat het geen ‘nieuwe’ editie is zoals de NKJV of de KJVERKingjamesbible1611
King James Verion 1611

2.

Engels woordenboek

Webster’s 1828 Dictionary

Dit woordenboek geeft de juiste betekenis van elk woord in de KJV 1611.

Wist je dat de KJV een eigen ingebouwd woordenboek bevat?

Want God is niet de auteur van verwarring.

1 Corinthians 14:33

 

Webster's 1828 Dictionary, woordenboek voor de King James Version 1611. KJV

3.

Concordant

The New Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible

Een overzicht van elk woord in de KJV en waar je deze kan vinden.

(Let niet op het Grieks en Hebreeuws achterin dit boek. Vertrouwen op Hebreeuwse of Griekse teksten kan tot fouten leiden vanwege de grote verscheidenheid aan tegenstrijdige edities en variaties van tekstsoorten.) Meer info…

The New Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, Concordantie voor KJV 1611 .jpg

4.

Bijbelstudie Software

Swordsearcher | E-Sword

2 Timothy 2:15
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

Swordsearcher KJV bible software. Bijbelstudie software KJV. Software om de King James Bible te bestuderen
E-Sword, KJV bible software. Bijbelstudie software KJV. Software om de King James Bible te bestuderen

5.

KJV 1611 Audio Bible

by Alexander Scourby

(KJV op CD of Mp3-CD. De mp3 cd versie is handig om daarna op een mp3-speler te kunnen zetten)
Hendrickson Edition

Romans 10:17 So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.

KJV Audio Bible | by Alexander Scourby CD bundel

6.

Hymnes | Hymns

Liedbundel

Ephesians 5:19

Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

melodypublications.com

Great Hymns of the Faith Hymn Book, Great Hymns of the Faith, Hymne Boek

7.

Gebed

Vraag aan God of Hij jou wil helpen met het vinden van Zijn ware woord.

Luke 11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

Matthew 6:6,

Matthew 6 6 KJV 1611

Website links

Voordat je naar de hieronder genoemde websites kijk, wat zeker de moeite waard is om te bekijken ‘als je redelijk Engels kan’, dan wil ik je graag eerst het volgende vertellen. (Proverbs 18:13)

Ik ben mij bewust van termen als, King-James-Onlyism, Ruckmanite etc., en ook dat over sommigen van de hieronder genoemde personen of websites negatief word gepraat door een willekeurig persoon. Ik wil hiermee aangeven dat ik mij ten eerste niet schaam voor het woord van God (zie ‘Over ons’ op de website), ten tweede ook niet voor mensen die staan voor de waarheid en geloof in de King James Version, en ten derde ook al zegt iemand misschien een keer iets verkeerd dan neemt dat niet weg dat deze persoon geen goede werken heeft gedaan m.b.t. het verdedigen van de King James Version en/of het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus gevonden in de pagina’s van de King James Version.

Daaraan toegevoegd, ik heb niet al het materiaal letter voor letter getoetst en ook niet dat ik het overal mee eens ben want daar is gewoonweg niet genoeg tijd voor. Ik toets de dingen die ik hoor en lees aan het woord van God en dat zou een ieder ander ook moeten doen, kijk naar de vruchten van de boom en of deze boom rotte vruchten draagt of dat de boom goede vruchten draagt, (Matthew 7:20) bekijk andermans werk en kijk wat je er van kan leren, of niet, en vraag aan God of Hij jou daarbij wil helpen door zijn Heilige geest, net als dat je dat doet tijdens het lezen van jou King James Bible. Iedereen maakt wel eens een verkeerde opmerking en geen mens is zonder zonden, als jij bijvoorbeeld 130 boeken hebt geschreven of 2000 videos van een uur per stuk aan prediking hebt opgenomen, dan kunnen jij en ik ons wel inbeelden dat het gemakkelijk is om daar vast wel een paar foutjes uit te halen. Dit is wat sommigen mensen hebben gedaan, ze hebben o.a. een website gemaakt met een paar argumenten om iemand zwart te maken terwijl ze het nog geen minuut over de goede vruchten zullen hebben die deze persoon heeft voortgebracht. Er zijn veel mensen die alleen maar uit zijn op het kapot maken van iemand en zij zijn zelf vaak (misschien niet altijd) ongelovig of nooit waarlijk bekeerd en hebben hier ook niet de intentie toe, deze anti-figuren kan je ook wel dienaren van de Duivel noemen.

Daarnaast wil ik zeggen dat als je nog niet bekeerd bent je eerst dat uit moet zoeken voordat je verder zoekt, kijk bijvoorbeeld onze reddingsboodschap en lees de Bijbel iedere dag. Besteed hier veel tijd aan zodat je het evangelie van Jezus Christus echt begrijpt want zolang je nog niet bekeerd bent zal je veel moeite hebben met het begrijpen van de woorden van God. (1 Corinthians 2:14)

Ook als je pas heel recent bekeerd bent tot geloof in Jezus Christus kan je in het begin moeite hebben met een echte Bijbel-getrouwe preek of een harde terechtwijzing over iets wat jij verkeerd doet in jou leven en wat God afkeurt in zijn woord de ”King James Bible”, de waarheid is soms harder dan je op dat moment aankan, geef het wat tijd en bid tot God of Hij jou wil helpen en kracht geeft, dit zodat jij je leven kan beteren voor Hem. (Revelation 4:11) Dit uiteraard niet om gered te worden, en ook niet om gered te blijven, maar uit dank naar God omdat je nu gered bent en voor eeuwig Hem mag toebehoren. (Ephesians 2:8-10)

Wat ook wel eens gebeurt is dat iemand een evangelist tegenkomt die de waarheid predikt volgens de Bijbel, hij (vaak onbekeerd) krijgt een ani-reactie en keert zich tegen de evangelist, soms eindigt deze persoon daarna als de grootse vijand van de evangelist omdat hij er niet tegen kan dat de evangelist iets zegt over wat hij fout doet en wat zondig is volgens het woord van God. De zondaar reageert als een klein kind die de Bijbel niet wil begrijpen. (1 Corinthians 2:14) De persoon is het niet oneens met de evangelist, maar is het oneens met God.

God vertrouwen en Zijn woorden echt geloven, dat kan jou en mij in het leven iets kosten, bijvoorbeeld een relatie, geld, materialisme, lust, etc., maar neem mijn getuigenis openhartig aan ‘je krijgt het dubbel en dwars terug’ want als iemand weet wat goed voor jou en mij is dan is dat wel God onze schepper die ons heeft gecreëerd (John 1:1-4), hij verteld ons hoe wij gelukkig kunnen worden, hoe wij rust kunnen vinden en vrij kunnen zijn, vrij van zonden, en een eeuwig leven bij Hem in de hemel, dit alles kan je vinden in de pagina’s van de King James Bible. (Matthew 11:28-30)

Links:

www.rumble.com/c/c-768353 – Deze link brengt je naar de Rumble video pagina.

www.youtube.com/channel/UCsJ6cqdt65VX3SLAm7jWKWQ Deze link brengt je naar de youtube pagina. (word niet meer bijgehouden, zie Rumble) (https://www.youtube.com/@KingJamesBible1611Nederland)

www.localchurchbiblepublishers.com – Mooie kwaliteit King James Bible in verschillende formaten.

Goedkoop en snel te leveren via amazon .de/.nl : – King James Bijbel (KJV, Pew Bible, Large Print, Black, Red Letter Edition Hardcover). (Helaas één van ‘Thomas Nelson publishers‘ maar verder niet veel op aan te merken en goedkoop en ik snap dat niet iedereen een dure Bijbel kan betalen). Je kunt het beste een Amerikaanse gedrukte KJV kopen.

Aan te raden KJV Referentie studie Bijbels:
– Ruckman Reference Bible, 
Peter S. Ruckman. http://store.kjv1611.org
– Common man Reference Bible, Fourth / Fifth Edition (2019) RED LETTER, 
David Hoffman. http://purewordsoftruth.com

www.store.kjv1611.org – Grote selectie boeken en materialen voor King James Bijbelgelovigen. Dit is de winkel die de leerzame werken van Dr. Peter S. Ruckman verkoopt. (P.s. Let op dat je weg blijft bij het schilderen van de Godheid wat verboden is (Exodus 20:4) maar wat Ruckman helaas wel deed tijdens sommige studie’s om iets te illustreren tijdens een uitleg. Maar dit neemt niet weg dat er veel van hem te leren valt, je kunt ook alleen audio’s luisteren en boeken lezen om dit probleem te omzeilen)

www.thekjvstore.com/kjv-bibles/ – Voor het o.a. kopen van een KJV Bijbel.

www.avpublications.com – Gail Riplinger. Veel uitstekende boeken, videos en KJV-bijbels.

Chick bookstore. Interessante boeken van David W Daniels en andere. (P.s. Let op dat je weg blijft bij het schilderen van de Godheid wat verboden is (Exodus 20:4), Koop daarom geen traktaten van deze website. Deze link is er voor de boeken die hier verkocht worden.)

https://melodypublications.com/ Psalms and Hymns and Spiritual Songs – Melody Publications – Hymn book -Hymnal- Hymne boek – Liedbundel, Bijbelse liederen.
https://store.kjv1611.org/psalms-and-hymns-and-spiritual-songs-shape-notes/

www.adullamfilms.com – Leerzame documentaires van Christian J. Pinto.

www.evolutionfacts.com – Wetenschappelijke feiten en het duidelijk ontkrachten van evolutie – EVOLUTION HANDBOOK, Vance Ferrell.

Parallel Bijbel KJV 1611 – SV 1637, handig hulpmiddel voor als je als Nederlander de KJV 1611 wilt leren lezen. (ISBN ‎ 9781518874529) Tweetalig Nederlands-Engels Nieuwe Testament van de Bijbel met parallelle tekst van het Nederlands 1637 Statenvertaling en de Engels King James Version 1611 (Authorized Version). Lettergrootte 12.

www.kingjamesbible1611.nl – website: Nederland

www.kingjamesbible1611.be – website: België

www.kingjamesbible1611.eu – website: Europa

www.kingjamesbible1611ministries.com – website: wereldwijd

Music:

https://abigailmiller.com/product-category/digital-music/

https://www.youtube.com/@truthinsong