Thuisonderwijs

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs

Klik op de afbeelding voor het boekje in PDF,

of lees de platte tekst hieronder.

Thuisonderwijs

Thuisonderwijs

‘Train up a child in the way he should go:

and when he is old, he will not depart from it.’

Proverbs 22:6


Thuisonderwijs

God heeft ons als ouders een grote verantwoordelijkheid gegeven om onze kinderen naar Zijn woord, eer en plezier op te voeden. Dit is geloven wij het beste mogelijk als wij als ouders zelf de opvoeding en het onderwijs geven aan onze kinderen. In de Bijbel staat “Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.’’ (Proverbs 22:6) Geef jij jou kinderen weg aan een ander dan geef jij ze over aan hun denken, doen en laten. Hoe ‘Christelijk’ een publieke school ook denkt en beweert te zijn, als jij jou kind daarheen brengt ben jij de grip grotendeels op jou kind kwijt.

Dat scholen zichzelf ‘Christenlijk’ of ‘met de Bijbel’ noemen wil niet zeggen dat dit werkelijk zo is, en ook niet per definitie dat de leraren daar Christelijk zijn, ik ben zelf tot mijn negentiende jaar naar ‘Christelijke’ scholen gegaan en er was weinig (basisschool) tot niets (middelbare/hoge school) Bijbels te vinden op een ‘kerstverhaal’ na, en ik heb het nog niet eens gehad over de oecumenische godsdienstlessen, de Genesis verloochende natuurkunde lessen, het Atheïstische religie dat wij van stenen en apen afstammen en het sprookje van de spontane oerknal ‘lang lang geleden’ welke aan het bod kwamen op de middelbare school. (1 Timothy 6:20, Colossians 2:8) Nu ik er op terug kijk (met name de middelbare school) was het een plek van godslastering, hoererij, en ongehoorzaamheid. Dit heeft te maken met het niet constant hebben van één plek van onderwijs (thuis), met één gezag (ouders) en één leidend boek (de Bijbel).

Ook zijn wij van mening dat wanneer een kind naar een openbare/publieke school word gestuurd het denkniveau te kinds blijft op het lange termijn, het duurt veel te lang voordat een kind volwassen wordt, er is te veel afleiding door andere kinderen/jeugd welke andere leefdoelstellingen en toekomstplannen hebben (vaak on-Bijbels) welke afwijken van de visie van de ouders. Ook het behalen van doelen vinden wij te langzaam gaan omdat er te weinig op het persoonlijk niveau van het kind gewerkt word, de lesblokken zijn veel te ruim ingedeeld en een hoop tijd word verspild tijdens het wachten op ‘de rest van de klas’. Wij denken dat dit volwassen worden en volwassen in het leven staan veel sneller gaat via thuisonderwijs omdat er minder afleiding is dan wanneer in een klas vol met kinderen/jeugd met een te kort aan begeleiding.

De Bijbel geeft nergens toestemming of opdracht om onze kinderen naar een overheidsinstelling te brengen en de zorg en het onderwijs van onze kinderen over te dragen aan seculier lesmateriaal en vreemden, wij geloven na eigen ervaring dat het daarom beter is om zelf onderwijs te geven.

We snappen dat als iemand eenmaal gekozen heeft voor de openbare school het moeilijk is om hiervan te wijken in Nederland, maar wij geloven dat het een hele klus en groot risico is om jou kind ‘in Jezus Christus’ op te voeden buitens huis. (2 Corinthians 6:14-17, Romans 16:17, Ephesians 5:11, 1 Timothy 6:3-11)

In de Bijbel staat duidelijk wie instructie hoort te geven:

Proverbs 4:1 ”Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.”

(Deuteronomy 6:7)

Websites:

www.thuisonderwijsverbond.nl

www.thuisonderwijs.nl

www.thuisonderwijsforum.nl

www.richtingbezwaar.nl

Curriculums:

www.christianlight.org

www.generations.org

www.aceschooloftomorrow.com/curriculum

www.christian.education/curriculum

www.heutinkvoorthuis.nl

Lesmateriaal:

Er is veel Engelstalig materiaal beschikbaar en ook steeds meer Nederlandse educatieve uitgevers bieden de mogelijkheid om methodes te bestellen. Er zijn scholen en onderwijsinstellingen waar je werk-, lesboeken en docentenhandleidingen kunt overnemen en thuisonderwijzers verkopen onderling zelf ook tweedehands materiaal.

Je kunt ook je eigen materiaal voorbereiden, je hebt geen Curriculum nodig als je dit niet wil en liever zelf lesmateriaal voorbereid.

Leuke en handige webshops:

www.waldorfshop.eu/nl/

www.heutinkvoorthuis.nl

Encyclopædia

www.britannica.com/

Brief voor aan de gemeente:

…Naam ouders…

…Adres ouders…

Aan College van burgemeester en wethouders van de gemeente … … t.a.v. de Leerplichtambtenaar

…Adres gemeentehuis…

Onderwerp: beroep op vrijstelling van schoolinschrijving voor het schooljaar …2024 / 2025…

Plaats van schrijven…… , Datum……

Geacht College, Geachte Leerplichtambtenaar,

Wij zijn de ouders van …Naam kind…, geboren op …datum… . Naam kind… heeft BSN ………, is van het … geslacht en woont aan het bovengenoemde adres.

Wij geven hierbij kennis dat wij voor …Naam kind… op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet aanspraak maken op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van …Naam kind… als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling voor het bovenvermelde schooljaar.

Wij verklaren dat wij overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop …Naam kind… geplaatst zou kunnen worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons kind natuurlijk goed onderwijs moet krijgen en daartoe hebben wij dan ook maatregelen getroffen.

Hoogachtend,

Naam vader Naam moeder

Handtekening vader Handtekening moeder

De brief naar de gemeente / leerplichtambtenaar met daarin beschreven de aankondiging om thuisonderwijs te gaan geven kun je het beste versturen of afgeven bij de gemeente voordat jullie kind 5 jaar oud wordt, als jullie kinderen al naar een publieke school gaan is het iets lastiger om ze van school te gaan houden, maar nog steeds mogelijk.

Geef de brief af bij de gemeente in jou dorp of stad en vraag om een ontvangstbevestiging. Soms is er één overkoepelende gemeente / stad welke 1 leerplichtambtenaar heeft voor meerdere kleinere dorpen. De brief moet dan dus niet naar jou dorp, maar naar de overkoepelende gemeente / stad.

Vaak moet je na de aanvraag een formulier invullen voor de aanvraag: Formulier, Beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht Artikel 5 onder a, b of c en artikel 5a van de Leerplichtwet 1969. Te vinden op de website van de gemeente.

Geef aan dat ook openbare scholen ook geen optie zijn, soms moet je een lijstje invullen met basisscholen uit de buurt binnen redelijke afstand, vul daar dan ook een openbare school in, zo kan je dit duidelijk maken. Openbaar klinkt een optie voor iedereen maar dit is niet zo, een levensovertuiging gaat verder dan uiterlijkheden. Het betreft de hele omgeving (schoolklimaat), inclusief de mensen die het kind op zijn pad ontmoet.

Het kan zijn dat er gevraagd word om een telefoongesprek te hebben, dit mag je vriendelijk weigeren. Mocht je toch een gesprek aangaan, je hebt het recht je levensovertuiging niet te noemen of dit niet schriftelijk te laten registreren door dit te vermelden. Doe je dit wel dan kunnen hier onredelijke discussies uit ontstaan welke uitlopen op een eindeloze discussie.

Het ene dorp gaat makkelijker om met toestemming geven dan het andere dorp, ook is België een optie, daar is het altijd toegestaan om thuisonderwijs te geven, ook Amerika is een optie.

Dit is een voorbeeld van wat je in het formulier kan schrijven:

Bedenking tegen de richting:
Wijkt fundamenteel en in kern, dus kwa richting, af van onze levensovertuiging.

Toelichting voor schriftelijke aanvraag:

Bij alle scholen op redelijke afstand treffen wij geen school die in de kern, dus qua richting, overeenkomt of in lijn is met onze levensovertuiging.

Het betreft niet zozeer bepaalde aspecten aan de scholen. Het gaat om de uitgangspunten en basiswaarden van het onderwijs, de visie van de school. Dit is voor ons een fundamentele zaak, dit raakt voor ons de kern. Op de scholen in de omgeving ontdekken wij geen zelfde fundament als wij hebben. Daardoor is het ook niet voldoende als een school bepaalde toevoegingen zou doen op hun visie.

Eventuele aanpassingen aan de richting van de bestaande scholen, zodat deze passend is bij onze levensovertuiging en wij ons kind kunnen inschrijven, zouden dermate groot zijn dat dit niet in redelijkheid kan worden verwacht.

Met vriendelijke groet,

… …

Veel succes met het geven van Thuisonderwijs

Gezondheid en Gezin series

King James Bible 1611 ministries Nederland

www.kingjamesbible1611.nl