Deel 3 – De onvertelde geschiedenis van de Bijbel.
Brug naar Babylon: Rome, Oecumenisme & de Bijbel.

Omschrijving:

Deel 3 in de De onvertelde geschiedenis van de Bijbel serie.

Info:

Het vervolg op Een lamp in het duister en Onkruid Onder De Tarwe

In 1881 publiceerden twee geleerden genaamd Westcott en Hort een herziening van het Nieuwe Testament die schokgolven door de academische wereld zou sturen. Hun nieuwe tekstuele theorie verklaarde dat de King James Version (die al eeuwen vertrouwd was) vol fouten zat. Heilige lezingen, lang gekoesterd door de gelovigen, werden nu als vervalsingen beschouwd. De wereld kreeg te horen dat het boek, dat het onfeilbare Woord van God word genoemd, correctie nodig had.

De nieuwe theorie beweerde dat recentelijk herstelde manuscripten een waarheidsgetrouwere versie van de Schrift onthulden. Weer anderen waarschuwden dat deze manuscripten in feite de creatie waren van vroege gnostische ketters die eeuwen geleden terecht verlaten waren. Was de nieuwe herziening gevuld met oude corrupties?

Volg het verhaal van de controversiële geschiedenis van de Bijbel tot in de twintigste eeuw, aangezien het werk van Westcott en Hort de bijbelwetenschap zou veranderen, het werk van verschillende bijbelverenigingen zou inspireren en de weg zou effenen voor de zaak van oecumenische eenheid tussen evangelische protestanten en Rome.

Uitgelichte sprekers: David Daniels, Dr. Phil Stringer, Dr. David Brown, Dr. DA Waite, Dr. Jack Moorman, Dr. Kirk DiVietro, Dr. HD Williams, Dr. Ronald Cooke en Dr. James R. White.

INFORMATIE OPGENOMEN IN DEZE DOCUMENTAIRE:

1) De geschiedenis van de herziening van de Bijbel in 1881.

2) De bezwaren van Dean John W. Burgon met betrekking tot de “nieuwe Griekse tekst” uitgevonden door Anglicaanse geleerden, BF Westcott en FJA Hort.

3) De analyse van George Sayles Bishop, RL Dabney en William G. Blaikie die zich eveneens tegen de herziening van Westcott en Hort in de 19e eeuw verzetten.

4) Bewijs dat het doel van de herziening was om de ontvangen tekst van de protestantse Reformatie omver te werpen.

5) De waarschuwingen van Dr. FHA Scrivener die verklaarde dat de theorie achter de nieuwe Griekse tekst gebaseerd was op vermoeden en fantasie.

6) De “Roomse” doctrines van Westcott en Hort, zoals geopenbaard in hun brieven, samen met de bekentenissen van opzettelijk bedrog en ketterij.

7) De waarschuwingen van vroege kerkvaders betreffende de corruptie van gnostische ketters die oude manuscripten in de vroege eeuwen veranderden.

8) Voorbeelden uit de kritische tekst van wat wordt beschouwd als gnostische invloeden die momenteel de meeste moderne bijbels beïnvloeden.

9) Hoe het werk van Westcott en Hort werd omgezet in de Griekse tekst van Nestle-Aland, die door de overgrote meerderheid van bijbelcolleges en universiteiten, evenals door de meeste bijbelvertalingen, wordt gebruikt.

10) De overtuigingen van Dr. Kurt Aland (de belangrijkste invloed achter de Griekse tekst van Nestlé-Aland) die het apostolische auteurschap van het Nieuwe Testament ontkende en suggereerde dat Jezus wellicht slechts een “verzinsel” was.

11) De invloed van Dr. Bruce Metzger, een vooraanstaand bijbelcriticus van de 20e eeuw (die werkte aan de RSV- en NRSV-vertalingen) en zijn ontkenning van het auteurschap van Mozes in het Oude Testament.

12) De invloed van William Cameron Townsend, oprichter van Wycliffe Bible Translators, en Dr. Eugene Nida, vader van de dynamische equivalentie methode van Bijbelvertaling (dwz parafraseren).

13) De ontwikkeling van “brug bijbels” en wat ze betekenen.

14) De ontdekking van de Bodmer Papyri door een jezuïetenpriester.

15) Bewijs dat de ontdekking van de Bodmer Papyri wordt geassocieerd met oude gnostische groepen uit de Nag Hammadi regio in Egypte.

16) De invloed van Rome, haar jezuïeten en de Oecumenische Opkomende beweging bij de ontwikkeling van één enkele Griekse tekst, voor “één wereldbijbel” om alle kerken te verenigen.

17) Discussie met Dr. James White (auteur van The King James Only Controversy) over zijn verdediging van de Critical Text en moderne versies in het algemeen.

Nieuwe videos

Ontvang video updates in je inbox.