Vaccinatie en Covid-19 / Corona informatie voor Christenen

Informatie voor Christenen over vaccinaties, en Covid-19 ‘corona’ virus:

Christenen behoren niet te vaccineren aangezien hun lichaam een tempel is van de Heilige Geest, (1 Corinthians 6:19) God woont in ons en wij behoren ons lichaam goed te verzorgen. Ook horen wij ons DNA niet te veranderen wat vaccins tegenwoordig wel doen door middel van genetisch gemodificeerde cellen, ‘mRNA’.

God onze schepper heeft ons een mond gegeven om gezonde voeding mee te eten en schoon water mee te drinken, om ons daarmee te wassen en dingen te reinigen. Hij heeft ons geen lichaam gegeven om mee te knoeien of knutselen, God heeft ons wonderbaarlijk gemaakt en daar hoeven wij niets aan veranderen. (Psalm 139:14)

Ook het feit dat Vaccins zijn gemaakt op geaborteerde baby’s (abortus) moet jou als Christen aan het nadenken zetten. (Jeremiah 1:5, Psalm 127:3) En ook al staat dit niet altijd op de ingrediëntenlijst, het is een feit en is toegepast bij het maken van veel vaccins. Het is al lange tijd gebruikelijk dat vaccins worden voorzien van cellen van geaborteerde foetussen. Die cellijnen worden onder meer aangeduid met de codes MRC-5 en WI-38 en HEK 293 (COVID-19 vaccine). Deze ‘menselijke diploïde’ cellen zitten niet alleen in het (water)pokkenvaccin Varivax, maar ook in onder andere Twinrix (hepatitis A/B) en ProQuad (MMRV:mazelen, bof, rode hond, waterpokken; in Nederland BMR genoemd, zonder de toevoeging waterpokken). Daarnaast worden er ook dierlijke cellen gebruikt, dit terwijl God ons gescheiden heeft van de dieren, wij communiceren met woorden en dieren met klanken, wij zijn boven de dieren geplaatst en hebben heerschappij over hen gekregen. (Genesis 1:28)

Vaccineren is volgens de Bijbel een zonde, ik adviseer om hier goed naar te kijken en meer onderzoek te doen met wat er gaande is omtrent dit alles.

Verzen die bewijzen dat een christen GEEN vaccin kan nemen.

Mark 2:17a zegt, ”When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick:”
- Let op het verschil tussen iemand die gezond (heel) is en iemand die ZIEK is. Gezonde mensen hoeven NIET “voorbehandeld” te worden met een ziekte, om de ziekte niet te krijgen.
1 Corinthians 3:16-17 ”Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.”

– ALLE Vaccins bevatten giftige “adjuvantia” zoals kwik (thimerosal), formaldehyde, aluminium, propyleenglycol en vele andere. De King James Bijbel geeft NUL toestemming om gifstoffen met een naald in het lichaam te injecteren. 
Psalms 139:14 ”I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.”

Ons lichaam is perfect in staat om elke ziekte te bestrijden ALS we in goede gezondheid verkeren en ons immuunsysteem correct functioneert. Het is aan elk individu om voor zijn lichaam te zorgen dat hem door de Almachtige God is gegeven, en niemand heeft het recht om om welke reden dan ook de controle van het lichaam van een ander over te nemen.

Romans 13:3 ”For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:”

Bijbelgelovige Christenen hoeven zich alleen te onderwerpen aan GOEDE heersers die wetten aannemen die geen TERREUR bij onschuldige mensen brengen. Gedwongen vaccinatie is een van de grootste manieren om TERREUR te brengen bij mensen die niet ziek zijn en die werkelijk geloven dat God elke ziekte kan genezen.

Romans 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

1 Corinthians 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Psalms 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

Luke 14:25 And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them, Luke 14:26 If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Luke 14:27 And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

1 Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

Psalms 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

Proverbs 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

Leviticus 17:11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

Acts 5:29 ”Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.’’


Ik kies ervoor om God en Zijn geschreven woord te gehoorzamen.

Extra informatie:

https://winepressnews.com

https://www.kingjamesvideoministries.com

https://stichtingvaccinvrij.nl/covid-19/

Van de Auteur; ‘winepressnews.com’ (2021)

‘Dit nu 100 pagina’s tellende document bevat meer dan 200 directe citaten uit prestigieuze medische tijdschriften, artsen en figuren in de media; het presenteren van informatie over verschillende aspecten van het pandemonium, zoals de effectiviteit van de maskers, testmaatregelen, wat er in de vaccins zit, de effecten van de lockdowns en de ernst van Covid.

Het boekje is zo geschreven dat praktisch alle vooroordelen en vermoedens worden weggenomen, maar alleen de informatie zoals die komt – waardoor lezers kritisch kunnen nadenken en zelf kunnen beslissen over de verschillende kwesties. Dit document staat niet vol met pagina’s met mijn mening: alleen de feiten.’

P.s. veel informatie in het boekje is werelds en on-Christelijk, maar goed, het zijn wel feiten die zich afspelen hier in de wereld, daarom heb ik dit document vertaald zodat jij jezelf kan inlezen omtrent deze kwestie: lees vooral het hoofdstuk ”Vaccins en kudde-immuniteit” vanaf pagina 67, dit gaat over de gevaren van de vaccins en de spike proteïnes die daarin zitten die blijken te kunnen leiden tot de dood, dit omdat je eigen lichaam zichzelf aanvalt in plaats van het virus.

Dit is de Nederlandse versie, en daaronder de ‘originele’ Engelse variant.

Klik op rechtermuisknop om het boekje te downloaden of klik om alleen te openen en lezen, het is 12MB het kan daarom ‘even’ duren voordat deze is geladen.

Feiten zijn Feiten (Facts are Facts)
Facts are Facts

De eindtijd

De King James Bible leert een opname van de bruid van Christus (gemeente/kerk) voor de tijd van Jacobs Trouble, (Jakobs benauwdheid / problemen). Wij hoeven niet alle ellende mee te maken maar alleen de voorweeën (en ja die kunnen zwaar zijn), omdat: de Bruidegom (Jezus Christus) straft Zijn eigen bruid (Zijn gemeente) niet door haar eeuwige verdoemenis aan te bieden door middel van het teken van het beest ‘666’.

Een Christen is verzegeld tot de dag der verlossing.

Eph 4:30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

De opname van de bruid van Christus:

1 Thessalonians 4:16-18 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words.

en ook:

1 Corinthians 15:51-58 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin; and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.

Bekijk de Chart voor meer informatie:

Klik hier

Kaart / Chart - Kijk, op de eindtijd (NL)- chart - Marco Kok kingjamesbible.nl - foto

Proverbs 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

Leviticus 17:11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

Proverbs 29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

Proverbs 29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.

Proverbs 29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

Proverbs 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that isupright in the way is abomination to the wicked.

1 Corinthians 6:19 What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

Psalms 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

1Timothy 6:20 O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:

Psalms 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.

Jeremaiah 17:5 Thus saith the LORD; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the LORD.

Psalm 9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.

2 Samuel 22:31 As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.

Psalms 31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.

Psalms 40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.

Psalms 91:2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

Christenen, Christelijk, Christendom, Jezus Christus, de Bijbel, geloof.

Tags: OVER DE PANDEMIE OVER DE KOSTEN VAN HET BESTRIJDEN VAN DE PANDEMIE OVER HET VIRUS OVER PCR-TESTEN OVER COVID-19 OVER HET GEMANIPULEER MET ZIEKTE-, EN STERFTECIJFERS OVER DE RISICOVOLLE REGULIERE BEHANDELING OVER ONDERDRUKTE ALTERNATIEVE BEHANDELINGEN OVER HET VACCIN OVER DE BIJWERKINGEN VAN HET VACCIN OVER AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJWERKINGEN OVER DE MAATREGELEN OVER DESINFECTERENDE HANDGELS OVER MONDKAPJES OVER DE LOCKDOWN OVER DE ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN DE MAATREGELEN OVER DE PSYCHOLOGISCHE GEVOLGEN VAN DE MAATREGELEN OVER DE GROTE SPELERS IN HET SPEL OVER DE ROL VAN DE MEDIA OVER HET WERELDWIJDE CORONABELEID OVER DE SPOEDWET OVER DE POLITIEK, Laat een Christen zich vaccineren tegen het Corona-virus?, wat zegt de Bijbel over Vaccineren?, wat zegt de Bijbel over Vaccins – Corona.