Bijbel Checklist voor valse bijbels

NIV / TNIV staat voor New International Version en is een broer en voorbeeld van de Nederlandse NBV en NBV21 wat staat voor Nieuwe Bijbel Vertaling.

Heel veel verdraaingen en weglatingen komen overeen omdat er gebruik is gemaakt van dezelfde gemeenschappelijke tekst van de UBS (United Bible society) waar ook Royal Jongbloed en Het Nederlands Bijbel Genootschap gebruik van maken. Je kunt je afvragen of er überhaupt vertaald is bij het maken van de NBV / NBV21, of dat de vertalers alleen maar hebben overgeschreven naar het Nederlands vanuit de NIV / TNIV. Vergelijk maar eens met de folder hieronder ‘Bijbel versies vergeleken – gevouwen’ de NBV21 met de TNIV / NIV en uiteraard de KJV 1611, je zult zien dat bijna alle vertaalkeuzes van de NBV / NBV21 overeenkomen met de NIV / TNIV.

Open het document in de internet browser of met rechtermuisknop om op te slaan.

Bijbel versies vergeleken – gevouwen

Bible versions comparison regular fold

Bijbel versies vergeleken-accordeon

Bible versions comparison accordion style fold

Bijbelversies citaten – accordeonstijl

Bible versions quotes accordion style fold

NIV Omissions / weglatingen

NIV Omissions

TNIV/NIV Perversions – Perversies

TNIV/NIV Perversions - Perversies

NIV – TNIV additions

NIV - TNIV additions

Basis, Geschiedenis, Dispensaties,

Manuscripten Bewijs en Eindtijd Chart / Kaart.

Groot formaat kaart met een bijbels overzicht van hoe alles begon, een verloop van de kerk en de bijbels en een bijbelse blik op de toekomst.

Chart – Basic History, Dispensations, Manuscript Evidence and End Times.

Basis, Geschiedenis, Dispensaties, Manuscripten Bewijs en Eindtijd Kaart / Chart - Marco Kok kingjamesbible.nl (A2) NL - Full JPG NQ
Belangrijke kerkgeschiedenis en documentaires over de Bijbel

Klik hier om de documentaires te bekijken

‘Het probleem van de echte Bijbelversie ONTHULT!’

Er is een samenzwering geweest binnen het Jezuïeten / katholieke systeem om de King James Bijbel omver te werpen met honderden corrupte tegenhangers, vervalste “nieuwe” versies van de Bijbel.

Deze documentaires bewijzen dit punt, en behandelen ook waarom de vernietiging van de Bijbel noodzakelijk is om één wereld religieus systeem en regering te kunnen toepassen.

Bijbel Checklist voor valse bijbels

Elk kind van God kan dankzij het ‘hoofdstuk en verzen systeem’ van de ‘Authorized Version 1611’ zien of een vertaling corrupt is, ongeacht wie hem heeft aanbevolen of gebruikt, door simpelweg de volgende verzen te vergelijken met de ‘Authorized King James Version 1611’.

Matthew 1:25, 6:13, 12:6, 42, 18:11

Mark 9:46, 48, 10:24

Luke 2:33, 4:4, 8, 23:42, 24:51, 52

John 1:18, 3:13, 8:9, 9:35

Acts 1:3, 4:27, 8:37, 16:31, 20:28

1 Corinthians 5:7

2 Corinthians 2:17

Galatians 3:1, 5:4

Ephesians 3:9

Colossians 1:14

1 Timothy 3:16, 6:5, 6:10 en 6:20

2 Timothy 2:15, 3:3, 3:16

Hebrews 11:6

James 5:16

Revelation 22:14

(Matthéüs)

(Markus)

(Lukas)

(Johannes)

(Handelingen)

(1 Korinthe)

(2 Korinthe)

(Galaten)

(Efeze)

(Kolossenzen)

(1 Timótheüs)

(2 Timótheüs)

(Hebreeën)

(Jakobus)

(Openbaring)

Er zijn er nog veel en veel meer, maar dit zijn wat we de “basis verzen” noemen.

Deze paar verzen zullen vaak al laten zien of de vertalers met de Bijbel hebben geknoeid, veel veranderingen hebben te maken met persoonlijke zonden van de vertaler.