Belangrijke kerkgeschiedenis documentaires over de Bijbel

Belangrijke kerkgeschiedenis en documentaires over de Bijbel

Introductie:

Deze video’s vertellen duidelijk de kerkgeschiedenis met daarin uitgelegd wat er aan de hand is in de wereld omtrent het woord van God en de vele vervalsingen die er zijn verschenen door de jaren heen. Ik heb deze documentaires vertaald en ondertiteld zodat ook jij sneller tot deze belangrijke kennis mag komen, dit heb ik gedaan omdat ik zelf het verlangen heb gehad en aan God heb gevraagd of Hij mij Zijn ware woord zou willen geven en dat ik bereid was om er naar te zoeken, dit is namelijk belangrijk, want als je twijfelt aan de woorden van God dan is het moeilijk om deze ook echt te gaan geloven en toe te passen in jou leven.

Na jaren van studie heb ik ervaren dat God mijn gebeden heeft verhoord en mij heeft gelopen om op de juiste weg te komen. Dit wil ik graag met jou delen zodat ook jij tot de waarheid mag komen, dat ook jij een waar geloof mag krijgen en verlossing mag ontvangen door het bloed van Jezus Christus als de betaling voor jou zonden en met zekerheid kan zeggen dat jij gered bent en naar de Hemel mag gaan als jij sterft, ik wil graag dat jij met zekerheid kan zeggen dat God Zijn woord heeft bewaard en dat je gelooft dat Zijn boek van kaft tot kaft waarheid is. De King James Bible 1611.

Op deze pagina vindt je een heel belangrijke driedelige serie van totaal 9 uur (De onvertelde geschiedenis van de Bijbel) over de kerkgeschiedenis, Bijbelvervalsing en de Duivel die jou en mij proberen te misleiden zodat wij het ware woord van God niet kunnen vinden.

Daarnaast vind je een documentaire van 1 uur en 15 minuten (Het probleem van de echte bijbelversie ONTHULT!) over het onthullen van het bijbelversie probleem. Er is namelijk iets mis met de nieuwe bijbelvertalingen, mensen hebben bewust en sommigen ook onbewust het woord van God veranderd en kapot gemaakt.

Als jij het verlangen hebt om het ware woord van God te lezen, dan is het zeker waard om hier in te duiken en jezelf meer te verdiepen in welke Bijbel jij leest, de waarheid vinden is iets waar je wel enige moeite voor moet doen, het komt niet vanzelf aanwaaien en ik help jou daar graag bij.

De onvertelde geschiedenis van God’s woord serie.
Deel 1, 2, en 3. Nederlands vertaald en ondertiteld.

Deel 1

Een lamp in het duister

A Lamp in the Dark

Deel 1 in de De onvertelde geschiedenis van de Bijbel serie.

Info:

Een lamp in het duister

Betreed een wereld van heiligen en martelaren die strijden tegen spionnen, huurmoordenaars en wolven in schaapskleren

– Ontrafelt de fascinerende ‘onvertelde’ geschiedenis van de Bijbel

– Onthult kritische informatie die in moderne geschiedenissen vaak over het hoofd wordt gezien

Gevuld met rijke beelden grafische afbeeldingen en dramatische heropvoeringen van belangrijke historische gebeurtenissen

A Lamp in the Dark / Een lamp in het duister, is een opwindende nieuwe documentaire die de fascinerende “onvertelde” geschiedenis van de Bijbel ontvouwt en kritische informatie onthult die in moderne geschiedenissen vaak over het hoofd wordt gezien. Betreed een wereld van heiligen en martelaren die strijden tegen spionnen, huurmoordenaars en wolven in schaapskleren.

Gedurende de middeleeuwen verbood de pauselijke inquisitie bijbelvertalingen, waarbij werd gedreigd met gevangenschap en de dood voor degenen die ongehoorzaam waren. Leer de verhalen van dappere krijgers van het geloof, zoals John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther (Maarten Luther), de oude Waldenzen, Albigenzen en anderen die hun leven op het spel hebben gezet om het evangelielicht te delen met een wereld die in duisternis verdrinkt.

Toen het gewone volk eenmaal de bijbel kon lezen, stond de wereld op zijn kop door de protestantse Reformatie. De Hervormers onderwierpen hele koninkrijken door de genade van God te prediken en de onbijbelse doctrines van Rome bloot te leggen. Als reactie daarop zou het Vaticaan een contra-Reformatie lanceren om het werk van de Hervormers te vernietigen, inclusief de Bijbels die ze produceerden.

A Lamp in the Dark werd gefilmd op locaties in Engeland en België, en bevat nooit eerder vertoonde interviews met vooraanstaande bijbelgeleerden, waaronder David Brown, Roger Oakland, Alan O’Reilly, DA Waite en anderen. Ook inbegrepen zijn hoofdconservatoren van de British Library in Londen, Erasmus House in België en het William Tyndale Museum in Vilvoorde, waar Tyndale zelf op de brandstapel werd verbrand.

Deze baanbrekende documentaire is ook gevuld met rijke visuele graphics en dramatische re-enactments van belangrijke historische gebeurtenissen.

Inbegrepen in deze 3 uur durende dvd:

1) De geschiedenis van de vroege Kerk, met de waarschuwingen van Jezus en de apostelen over “zwaar verdrukkende wolven” en afval.

2) Hoe de inquisitie begon met als doel Christenen het zwijgen op te leggen en de Bijbel te verbieden.

3) De bijbelvertalingen van John Wycliffe en William Tyndale, de Great Bible, de Geneva Bible, en tenslotte de King James Version 1611.

4) De protestantse reformatie en de redenen erachter.

5) Sleutelleerstellingen waarmee de Hervormers geconfronteerd worden (dwz aflaten, inspiratie van de Schrift, redding, transsubstantiatie, verering van Maria en pauselijke aanspraken op gezag).

6) De contra Reformatie die begon met de oprichting van de jezuïetenorde in 1540.

7) De betrokkenheid van het Vaticaan bij de kritische tekst en hun invloed op de wereldwijde bijbelvertaling in de 20e eeuw.

A Lamp in the Dark: The Untold History of the Bible

Een Adullam Films Productie

Geschreven en geregisseerd door: Christian J. Pinto

Copyright 2009 Adullam Films LLC

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Deel 2

Onkruid Onder De Tarwe

Tares Among the Wheat

Deel 2 in de De onvertelde geschiedenis van de Bijbel serie.

Info:

Onkruid Onder De Tarwe

“Tares Among the Wheat” zal waarschijnlijk de meeste geleerden uitdagen over wat zij geloven over de bijbelse geschiedenis en de oorsprong van de huidige golf van nieuwe vertalingen die de kerken over de hele wereld overstroomd. Betreed een mysterieuze wereld van oude manuscripten, aangevallen door vervalsingen, nepperij en theologische intriges van de hoogste orde.

In de 19e eeuw werd een revolutie in de bijbelwetenschap veroorzaakt door de publicatie van een nooit eerder vertoond manuscript genaamd Codex Sinaiticus. Het werk werd naar verluidt “ontdekt” door een Duitse geleerde genaamd Constantine von Tischendorf, die verklaarde dat dit de oudste bijbel is die ooit is gevonden. Tischendorf zei dat hij het werk vond in een vuilnisbak in een Grieks-orthodox klooster in Egypte. Hoewel velen in de academische wereld zijn verhaal niet volledig geloofden, waren ze bereid zijn beweringen over de oudheid van de codex te aanvaarden.

Maar kort nadat zijn ontdekking was gepubliceerd, kwam een beroemde Griekse paleograaf genaamd Constantine Simonides naar voren en verklaarde dat het manuscript helemaal geen oude tekst was, maar door hem in 1840 was gemaakt. De controverse rond deze gebeurtenissen is misschien wel het meest ongelooflijke en on-vertelde hoofdstuk in de bijbelse geschiedenis. Het betreft jezuïeten, de paus, een hooghartige Duitser, een comité van Anglo-Romanisten en een mysterieuze Griekse patriot. Het is een verhaal waar (hoewel waar en goed gedocumenteerd) een grote meerderheid van de moderne academici niets vanaf weet. Toch heeft het onderwerp een dramatische invloed op de wereld van bijbelwetenschap, zelfs tot op dit moment. Het meeste van wat hedendaagse geleerden geloven over manuscripten bewijs is gebaseerd op de gebeurtenissen in deze recente tijd, en de voetnoten in uw Bijbel zijn het bewijs daarvan.

Onderwerpen die in deze documentaire worden besproken:

1) Nieuwe details over de contrareformatie en de oorsprong ervan

2) Antwoorden op argumenten met betrekking tot de Waldenzen, Albigenzen, Paulicanen – en de beschuldiging dat ze “Manicheaanse ketters” waren.

3) Geschiedenis van hoe het pausdom werd opgericht in 606 n.Chr.

4) Italiaanse missionaris legt het evangelie van Rome haar werken uit versus het evangelie van genade.

5) Het plan van de jezuïeten om de controle over de Bijbel te grijpen.

6) De Oxford-beweging en het gebruik van “protestanten” als geheime agenten voor Rome.

7) De oorsprong van de jezuïeten van hogere kritiek als wapen tegen de Bijbel.

8) Rome haar geschiedenis van het creëren van vervalste manuscripten en valse relikwieën.

9) De nooit eerder vertelde geschiedenis van Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus.

10) Westcott, Hort en de herziening van 1881.

Met o.a. : Dr. David Brown, Dr. Henry Hudson, Dr. Ronald Cooke, Dr. Alan O’Reilly, Les Garrett, Roger Oakland, Dr. DA Waite, Dr. HD Williams.

Het vervolg op Een lamp in het duister

Een Adullam Films Productie

Geschreven en geregisseerd door: Christian J. Pinto

Copyright 2012 Adullam Films LLC

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Deel 3

Brug naar Babylon

Bridge To Babylon – Rome, Ecumenism And The Bible

Deel 3 in de De onvertelde geschiedenis van de Bijbel serie.

Info:

Brug naar Babylon – Rome, Oecumenisme En De Bijbel

Het vervolg op Een lamp in het duister en Onkruid Onder De Tarwe

In 1881 publiceerden twee geleerden genaamd Westcott en Hort een herziening van het Nieuwe Testament die schokgolven door de academische wereld zou sturen. Hun nieuwe tekstuele theorie verklaarde dat de King James Version (die al eeuwen vertrouwd was) vol fouten zat. Heilige lezingen, lang gekoesterd door de gelovigen, werden nu als vervalsingen beschouwd. De wereld kreeg te horen dat het boek, dat het onfeilbare Woord van God word genoemd, correctie nodig had.

De nieuwe theorie beweerde dat recentelijk herstelde manuscripten een waarheidsgetrouwere versie van de Schrift onthulden. Weer anderen waarschuwden dat deze manuscripten in feite de creatie waren van vroege gnostische ketters die eeuwen geleden terecht verlaten waren. Was de nieuwe herziening gevuld met oude corrupties?

Volg het verhaal van de controversiële geschiedenis van de Bijbel tot in de twintigste eeuw, aangezien het werk van Westcott en Hort de bijbelwetenschap zou veranderen, het werk van verschillende bijbelverenigingen zou inspireren en de weg zou effenen voor de zaak van oecumenische eenheid tussen evangelische protestanten en Rome.

Uitgelichte sprekers: David Daniels, Dr. Phil Stringer, Dr. David Brown, Dr. DA Waite, Dr. Jack Moorman, Dr. Kirk DiVietro, Dr. HD Williams, Dr. Ronald Cooke en Dr. James R. White.

INFORMATIE OPGENOMEN IN DEZE DOCUMENTAIRE:

1) De geschiedenis van de herziening van de Bijbel in 1881.

2) De bezwaren van Dean John W. Burgon met betrekking tot de “nieuwe Griekse tekst” uitgevonden door Anglicaanse geleerden, BF Westcott en FJA Hort.

3) De analyse van George Sayles Bishop, RL Dabney en William G. Blaikie die zich eveneens tegen de herziening van Westcott en Hort in de 19e eeuw verzetten.

4) Bewijs dat het doel van de herziening was om de ontvangen tekst van de protestantse Reformatie omver te werpen.

5) De waarschuwingen van Dr. FHA Scrivener die verklaarde dat de theorie achter de nieuwe Griekse tekst gebaseerd was op vermoeden en fantasie.

6) De “Roomse” doctrines van Westcott en Hort, zoals geopenbaard in hun brieven, samen met de bekentenissen van opzettelijk bedrog en ketterij.

7) De waarschuwingen van vroege kerkvaders betreffende de corruptie van gnostische ketters die oude manuscripten in de vroege eeuwen veranderden.

8) Voorbeelden uit de kritische tekst van wat wordt beschouwd als gnostische invloeden die momenteel de meeste moderne bijbels beïnvloeden.

9) Hoe het werk van Westcott en Hort werd omgezet in de Griekse tekst van Nestle-Aland, die door de overgrote meerderheid van bijbelcolleges en universiteiten, evenals door de meeste bijbelvertalingen, wordt gebruikt.

10) De overtuigingen van Dr. Kurt Aland (de belangrijkste invloed achter de Griekse tekst van Nestlé-Aland) die het apostolische auteurschap van het Nieuwe Testament ontkende en suggereerde dat Jezus wellicht slechts een “verzinsel” was.

11) De invloed van Dr. Bruce Metzger, een vooraanstaand bijbelcriticus van de 20e eeuw (die werkte aan de RSV- en NRSV-vertalingen) en zijn ontkenning van het auteurschap van Mozes in het Oude Testament.

12) De invloed van William Cameron Townsend, oprichter van Wycliffe Bible Translators, en Dr. Eugene Nida, vader van de dynamische equivalentie methode van Bijbelvertaling (dwz parafraseren).

13) De ontwikkeling van “brug bijbels” en wat ze betekenen.

14) De ontdekking van de Bodmer Papyri door een jezuïetenpriester.

15) Bewijs dat de ontdekking van de Bodmer Papyri wordt geassocieerd met oude gnostische groepen uit de Nag Hammadi regio in Egypte.

16) De invloed van Rome, haar jezuïeten en de Oecumenische Opkomende beweging bij de ontwikkeling van één enkele Griekse tekst, voor “één wereldbijbel” om alle kerken te verenigen.

17) Discussie met Dr. James White (auteur van The King James Only Controversy) over zijn verdediging van de Critical Text en moderne versies in het algemeen.

Een Adullam Films Productie

Geschreven en geregisseerd door: Christian J. Pinto

DVD-pakketontwerp door: John Shaffer

Copyright 2016 Adullam Films LLC

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

‘Het probleem van de echte bijbelversie ONTHULT!’

Er is een samenzwering geweest binnen het Jezuïeten / katholieke systeem om de King James Bijbel omver te werpen met honderden corrupte tegenhangers, vervalste “nieuwe” versies van de Bijbel.

Deze documentaire bewijst dit punt, en behandelt ook waarom de vernietiging van de Bijbel noodzakelijk is om één wereld religieus systeem en regering te kunnen toepassen.

Vertaald en ondertiteld naar het Nederlands om dit onderwerp aan het licht te brengen in Nederland. (+ 15 minuten extra informatie met betrekking tot de Nederlandse bijbelvertalingen)

Documenten

NIV / TNIV staat voor New International Version en is een broer en voorbeeld van de Nederlandse NBV en NBV21 wat staat voor Nieuwe Bijbel Vertaling. Heel veel verdraaingen en weglatingen komen overeen omdat er gebruik is gemaakt van dezelfde gemeenschappelijke tekst van de UBS (United Bible society) waar ook Royal Jongbloed en Het Nederlands Bijbel Genootschap gebruik van maken. Je kunt je afvragen of er überhaupt vertaald is bij het maken van de NBV / NBV21, of dat de vertalers alleen maar hebben overgeschreven naar het Nederlands vanuit de NIV / TNIV. Vergelijk maar eens met de folder hieronder ‘Bijbel versies vergeleken – gevouwen’ de NBV21 met de TNIV / NIV en uiteraard de KJV 1611, je zult zien dat bijna alle vertaalkeuzes van de NBV / NBV21 overeenkomen met de NIV / TNIV.

Klik op een afbeelding om deze te downloaden of af te drukken.

(Open door te klikken en druk op rechter-muisknop en klik op ‘opslaan als’)

NIV Omissions
weglatingen

NIV Omissions

Bijbels vergeleken
gevouwen

Bible versions comparison regular fold

Bijbelversies citaten – accordeonstijl

Bible versions quotes accordion style fold

Basis, Geschiedenis, Dispensaties,

Manuscripten Bewijs en Eindtijd Chart / Kaart.

Groot formaat kaart met een Bijbels overzicht van hoe alles begon, een verloop van de kerk en de Bijbels en een Bijbelse blik op de toekomst.

Chart – Basic History, Dispensations, Manuscript Evidence and End Times.

Basis, Geschiedenis, Dispensaties, Manuscripten Bewijs en Eindtijd Kaart / Chart - Marco Kok kingjamesbible.nl (A2) NL - Full JPG NQ